АПРАКСИЈА

Развојна говорна и орална апраксија

Развојна говорна и орална апраксија

Развојна говорна апраксија је моторички говорни поремећај који погаћа дететову способност да планира и прати гласове који су неопходни за јасан и разумљив говор. Развојна говорна апраксија је се појављује под разним називима: Вербална Апраксија, Диспраксија, Развојна Вербална Апраксија и Артикулацијска Апраксија. Деца са развојном апраксијом говора имају потешкоће у припремању и координацији мишића за продукцију говора. Они са тешкоћом планирају и изводе покрете језика, вилице и усана, што је потребно за разумљив говор.

Деца са апраксијом имају редуковани фонемски капацитет, ограничен на гласове који се рано јављају у развоју. У говору преовладавају грешке изостављања гласова али су честе супституције и дисторзије. Често се јављају грешке у изговору вокала. Деца са апраксијом имају потешкоћа у проговарању а са дужином говора грешке се повећавају.

Уколико ваше дете има апраксију, од велике важности је да се на време обратите логопеду.

Ускоро више о апраксији

После одобрења, на овој страници, биће постављени линкови ка корисним интернет презентацијама у вези апраксије.
Share This